WETTELIJKE BEPALINGEN EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

  1. INLEIDENDE BEPALINGEN

De MyCitroën-app (hierna de "App") wordt uitgegeven door het bedrijf CITROËN Automobiles, (hierna de "Fabrikant"), een naamloze vennootschap die geregistreerd is in het handelsregister van Versailles onder nummer 81491222800033 waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy.

De App kan worden gedownload via Google Play en de App store van Apple. Wanneer u de App downloadt, accepteert u de algemene voorwaarden. Zoals vermeld in sectie 9 hieronder, kunt u het gebruik van de App en het contract op elk moment beëindigen.

Wij gaan ermee akkoord de App beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat u de algemene voorwaarden accepteert.

Het is belangrijk dat u de overeenkomst zorgvuldig leest voordat u ermee instemt. De overeenkomst vertelt u wie zij zijn, hoe wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen en wat u kunt doen als zich een probleem voordoet. Zodra u akkoord gaat met de overeenkomst, vormt dat een contract tussen u en ons. U dient een kopie van de overeenkomst af te drukken voor uw eigen administratie.

Wij raden u aan een kopie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden af te drukken en deze te bewaren om later te kunnen raadplegen.

2 – ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

2.1 - VOORWOORD

De MyCitroën-app is gratis, compatibel met iOS 12 of hoger en Android 7 of hoger, bedoeld voor de persoonlijke informatie van gebruikers.

Toegang tot en gebruik van de App zijn onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") alsmede aan alle toepasselijke wet- en/of regelgeving. Door verbinding te maken met en toegang te verkrijgen tot de App, aanvaardt de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden.

 2.2 – GEBRUIK VAN DE MyCitroën-app

De MyCitroën-app wordt aan u beschikbaar gesteld voor persoonlijk gebruik als consument en mag derhalve niet voor zakelijke doeleinden gebruikt worden. De MyCitroën-app is uitsluitend bedoeld voor algemene ondersteuning en informatie en niet voor officiële registratie of vastlegging van voertuig- en/of ritgegevens, omdat er altijd een risico bestaat dat gegevens verloren gaan of verstoord raken, zodat wij geen enkele garantie kunnen bieden dat de gegevens die u met App vastlegt, te allen tijde beschikbaar zullen zijn.

Om de MyCitroën-app te gebruiken dient u ten minste 18 jaar oud te zijn.

U dient de MyCitroën-app en de bijbehorende functies uitsluitend te gebruiken voor uw eigen ritten en uw eigen voertuig(en).

De functies die door de MyCitroën-app geboden worden, zijn uitsluitend bedoeld voor algemene ondersteuning en informatie. De vastgelegde gegevens kunnen slechts een globale indruk geven en kunnen afwijken van de exacte gegevens, als gevolg van de aard van de gebruikte software en het feit dat dit een gratis dienst is. Wij stellen deze gratis App niet aan u ter beschikking als enige basis om beslissingen te nemen of om te bepalen of u bepaalde dingen wel of niet moet doen. U dient, met het oog op deze beperkingen, bij het interpreteren van enige resultaten vanuit de MyCitroën-app duidelijk te handelen op basis van uw eigen oordeel en naar eigen goeddunken.

 

Hoewel in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden in enkele gevallen sprake is van Apps van onafhankelijke derden, zijn wij in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de Apps, diensten, links en inhoud van derden binnen de MyCitroën-app. U dient de documentatie en algemene voorwaarden van deze derden zorgvuldig te lezen en dient zelf na te gaan of de Apps, diensten en inhoud van deze derden geschikt zijn voor u, aangezien wij ten aanzien van Apps, diensten of inhoud van derden geen enkele zekerheid kunnen bieden en geen enkele aanbeveling doen.

 

2.3 KOSTEN VAN DE MyCitroën-app

Wij stellen de App gratis aan u ter beschikking. Wij wijzen u er echter op dat uw provider kosten in rekening kan brengen voor het gebruik van mobiel dataverkeer, sms-berichten en/of spraakverbinding gedurende het gebruik van de MyCitroën-app. 

Wij wijzen u erop dat de MyCitroën-app gebruik maakt van mobiel dataverkeer (bijv. voor de locatiediensten, GPS, e-mail en de overdracht van informatie) en andere sms- en mobiele telefoondiensten die nodig zijn voor de functies van de MyCitroën-app. Dit datagebruik kan ten laste komen van uw data-, sms- en belbundel en wanneer het tegoed van uw bundel is opgebruikt, of u niet over een bundel beschikt, kan uw mobiele telefoonprovider extra kosten aan u in rekening brengen. Wij raden u daarom aan van tevoren na te gaan welke kosten u van uw mobiele telefoonprovider kunt verwachten voor het gebruik van de mobiele diensten en indien nodig uw abonnement aan te passen. Uw mobiele telefoonprovider staat buiten deze overeenkomst, zodat wij in geen enkel opzicht aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de kosten die uw mobiele telefoonprovider in rekening brengt. Als u niet wilt dat het gebruik van de MyCitroën-app ten laste komt van uw bundel en geen extra kosten wilt maken door het gebruik van de MyCitroën-app, dient u de MyCitroën-app niet te gebruiken.

 

2.4.    TOEGANG TOT DE MyCitroën-app

De App kan worden gedownload van Google Play en Apple's App Store. Zodra de App is gedownload, heeft de Gebruiker toegang tot de App.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de functies van de App, dient de Gebruiker een persoonlijk account aan te maken door de volgende verplichte velden in te vullen: aanspreekvorm, voornaam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord.

Wanneer u echter al over een bestaand account beschikt op de MyCitroën website, hoeft u voor de MyCitroën-app geen nieuw account aan te maken. De Gebruiker zal op de App kunnen inloggen met dezelfde inloggegevens als die welke worden gebruikt om in te loggen op de MyCitroën website.

 

De identificatiecode, het wachtwoord of enige andere informatie van de Gebruiker zijn vertrouwelijk. De Gebruiker mag de inloggegevens van zijn MyCitroën-account niet aan derden bekendmaken of overdragen. Alle toegang met gebruikmaking van het wachtwoord of e-mailadres wordt geacht door de Gebruiker onder zijn eigen exclusieve verantwoordelijkheid te zijn verricht. De inloggegevens van de Gebruiker zijn uitsluitend bedoeld om verbinding te maken met de MyCitroën-app en MyCitroën website. Daarom kan de Gebruiker de inloggegevens van zijn MyCitroën Account niet aan een derde verstrekken om via een andere App en/of website van de diensten gebruik te maken.

De Gebruiker mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellantis Nederland BV geen gebruik maken van de diensten op een andere website of in een netwerkomgeving. 

Indien de Gebruiker weet of vermoedt dat iemand anders dan hijzelf zijn Gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, dient de Gebruiker Stellantis Nederland BV daarvan onverwijld op de hoogte te stellen via een van de contactmogelijkheden in Artikel 1 van huidige voorwaarden.

Stellantis Nederland BV heeft het recht om een Gebruikersidentificatiecode of wachtwoord onklaar te maken of de toegang van de Gebruiker tot MyCitroën-app op te schorten indien de Gebruiker zich niet aan een van de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden heeft gehouden en/of bij het vermoeden van abnormale activiteiten en/of oneigenlijk gebruik van het account van de Gebruiker.

Zodra zijn account is geactiveerd, heeft de Gebruiker toegang tot de inhoud van de App.

Wanneer u eigenaar bent van een Voertuig kunt u één of meer voertuigen waarvan u de eigenaar bent, aan uw account toevoegen door het chassisnummer (VIN) ervan in te voeren.

Afhankelijk van de geschiktheid en compatibiliteit van het Voertuig dat aan uw persoonlijke account is gekoppeld, kunt u uw Smartphone koppelen aan uw geregistreerde Voertuig en gebruik maken van de functies voor het downloaden van bepaalde gegevens van het Voertuig in de MyCitroën-app.

Om bepaalde functies te laten werken, moet u ervoor zorgen dat de Bluetooth-modus van uw Smartphone is geactiveerd voordat u het Voertuig start.

Voor voertuigen die in aanmerking komen, kunnen bepaalde externe voertuigcontrolediensten (beschreven in sectie 3 hieronder) worden gebruikt vanaf een smartphone een associatiereis vereisen tussen het voertuig en de persoonlijke account van de Gebruiker. De details en voorwaarden van dit associatiepad zijn beschikbaar op de $RLEVCGUMediumURL.  Er wordt gespecificeerd dat het identificatieniveau van de Gebruiker voor dit associatiepad kan variëren afhankelijk van de services.

Als u de MyCitroën-app gebruikt zonder dat deze gekoppeld is aan een voertuig, heeft u slechts beperkte toegang tot de inhoud van de MyCitroën-app en kunt u slechts enkele van de hieronder beschreven functies gebruiken (zoals toegang tot uw profiel, tot aanbiedingen via het dealernetwerk, tot informatie van CITROËN en zoeken naar de dichtstbijzijnde dealer).

De Gebruiker kan zich te allen tijde via het Gebruikersmenu afmelden voor het MyCitroën-account. Uitschrijving leidt tot verwijdering van de in de App opgeslagen gegevens. De contracten waarop de Gebruiker zich heeft geabonneerd, alsmede de bijbehorende gegevens, blijven actief.

 

  1. FUNCTIONALITEIT VAN DE MyCitroën-app EN AANVULLENDE INFORMATIE OVER COMPATIBILITEIT

De App biedt de volgende functies voor smartphones die compatibel zijn met iOS 12 of latere versies en Android 7 of latere versies (wij verwijzen in de Licentie voor de Applicatie naar een dergelijke smartphone als de "Smartphone"),:

- Beheer van meerdere voertuigen: u kunt informatie bekijken (kilometerstand, actieradius, volgende onderhoudsbeurt van het voertuig, laatst bekende GPS-positie en/of adres van de eindbestemming van de bestuurder (indien het voertuig is uitgerust met een Bluetooth-navigatiesysteem), van de verschillende voertuigen die in uw account zijn geregistreerd. U kunt ook een Voertuig uit uw account verwijderen.

Het verzenden van voornoemde gegevens vereist de koppeling van uw Smartphone, in Bluetooth modus, aan het Voertuig.

-Locatie van mijn Citroën: de huidige GPS-coördinaten van het Voertuig en de datum en tijd waarop deze locatie is opgeslagen, worden bij het uitschakelen van het contact van het Voertuig naar de Smartphone gezonden, mits Bluetooth en locatie op de Smartphone zijn ingeschakeld. Als u de functie “Locatie van mijn CITROËN” wilt gebruiken, worden de GPS-coördinaten van uw Voertuig doorgegeven aan de door u geselecteerde navigatie-App op uw smartphone. Zo kunt u, met de navigatie-App in voetgangersmodus, de plaats waar uw Voertuig geparkeerd staat terugvinden.

 

De functie “Locatie van mijn Citroën” werkt alleen als de MyCitroën-app is geïnstalleerd en geactiveerd is en als de Smartphone via Bluetooth met het Voertuig verbonden is. Deze functie is bovendien alleen beschikbaar voor Voertuigen die zijn uitgerust met een touchscreen.

Is uw Voertuig niet uitgerust met een touchscreen, dan kunt u de GPS-positie met de functie “Sla mijn locatie op” op uw Smartphone vastleggen, zodat u uw Voertuig kunt terugvinden.

 

-Deel mijn locatie: u kunt de GPS-coördinaten van uw Voertuig die op uw Smartphone zijn opgeslagen, met anderen delen door op de functie “Deel mijn locatie” te klikken. De MyCitroën-app geeft u dan de mogelijkheid te kiezen via welke App u de coördinaten wilt delen. U hebt de keuze om ze via een sms-bericht, e-mail of via een sociale media App te verzenden.

 

-Bereid mijn route voor: met de functie "Bereid mijn route voor" kan de Gebruiker zijn reis vanuit de toepassing voorbereiden en vervolgens zijn bestemming naar het touchscreen van zijn voertuig sturen. De functie is alleen zichtbaar als het in de toepassing toegevoegde voertuig een NAC Wave3, NAC Wave 4 of AIO NAC Wave2 touchscreen heeft. Als de Gebruiker de functie "Mijn route voorbereiden" wil gebruiken, moeten eerst de GPS-coördinaten van het voertuig worden ingevoerd door op de knop "Mijn voertuig positioneren" te klikken. Wanneer de GPS-coördinaten van de route op de Smartphone zijn ingevoerd en vervolgens zijn verzonden, zullen deze op het navigatiesysteem van de Gebruiker worden weergegeven zodra hij zijn telefoon via Bluetooth * aan het voertuig koppelt.

* Het delen van gegevens en voertuiglocatie moet zijn toegestaan in de instellingen van het aanraakscherm.

 

-Mijn bestemming opslaan: zodra de Gebruiker zijn reisroute heeft ingevoerd via de functie "Mijn reisroute voorbereiden", kan hij op elk moment de GPS-coördinaten die in de toepassing zijn vermeld, opslaan door op de tab "Mijn bestemming opslaan" te klikken. De Gebruiker kan tot 4 voorkeursbestemmingen opslaan op zijn toestel.

 

- Mijn bestemming delen : zodra de Gebruiker zijn reisroute heeft ingevoerd via de functie "Mijn reisroute voorbereiden", kan hij de GPS-coördinaten van zijn bestemming delen door op het tabblad "Mijn bestemming delen" te klikken. De App zal dan voorstellen om te selecteren met welke App op de Smartphone u uw GPS coördinaten wenst te delen. U hebt de keuze om ze via een sms-bericht, e-mail of via een sociale media App te verzenden.

 

- Voltooi mijn route:de GPS-coördinaten van de eindbestemming die in het navigatiesysteem van het Voertuig zijn ingevoerd, worden doorgegeven aan de Smartphone op het moment dat u het contact uitschakelt, mits Bluetooth en locatie op uw Smartphone zijn ingeschakeld. Als u de functie “Mijn route voltooien” wilt gebruiken, worden de GPS-coördinaten van uw eindbestemming doorgegeven naar de geselecteerde navigatie-App op uw Smartphone, zodat u desgewenst te voet naar uw eindbestemming kunt worden geleid.

De functie 'Voltooi mijn route' werkt alleen als de App is geïnstalleerd en geïnitialiseerd, en als de smartphone in Bluetooth-modus is verbonden met actieve locatiediensten. Bovendien is deze functie alleen beschikbaar als het voertuig is uitgerust met een touch screen.

-Meldingen: wanneer bepaalde onderdelen van het Voertuig een storing vertonen, wordt na afloop van een rit een melding in de MyCitroën-app getoond. Deze meldingen hebben betrekking op het gebruik en/of het onderhoud van het Voertuig (bijvoorbeeld vloeistofniveaus, kilometerstand en de conditie van bepaalde onderdelen).

Deze meldingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie, aangezien de MyCitroën-app geen uitgebreide diagnose biedt. U dient deze functie dan ook niet te beschouwen als vervanging van uw eigen verantwoordelijkheid om:

 

-Vind uw dichtstbijzijnde CITROËN dealer: u kunt zoeken naar de CITROËN-dealer die het dichtst bij de huidige GPS-positie van uw Smartphone gevestigd is. In dit geval wordt de huidige GPS-locatie van uw Smartphone naar de App verzonden. U kunt de CITROËN dealerbedrijven in uw buurt dan op een kaart zien en kunt één ervan als “voorkeursdealer” opslaan. U kunt ook de GPS-coördinaten van een dealer zoeken door het adres in de zoekbalk in te voeren.

U kunt bovendien via het digitale visitekaartje van uw dealer de GPS-coördinaten van de dealer naar de navigatie-App op uw Smartphone verzenden of de dealer bellen (als het telefoonnummer beschikbaar is).

Daarnaast kunt u ervaringen en meningen van klanten van de dealer inzien (zie de website van CITROËN voor meer informatie). Wij wijzen u erop dat deze ervaringen en meningen de persoonlijke opvattingen van klanten zijn. Ze zijn daarom alleen geschikt om u een algemene indruk te geven en dienen niet gebruikt te worden als enige informatiebron waarop u uw beslissing baseert. Dergelijke ervaringen en meningen vallen buiten de verantwoordelijkheid van ons en onze dealers.

-CITROËN Pechhulp: afhankelijk van de overeenkomst die u bij aankoop van uw Voertuig of daarna met uw CITROËN dealer hebt afgesloten, profiteert u van de dekking van CITROËN Pechhulp binnen Nederland of Europa. Zie voor de volledige voorwaarden van CITROËN Pechhulp Nederland en CITROËN Pechhulp Plus Europa: https://www.Citroënautomobiles.nl/Citroën-services/onderhoud-reparatie/schade-pechhulp.html of vraag uw CITROËN dealer om meer informatie.

 

 

-Maak een afspraak: door op deze functie te klikken, wordt u direct doorgestuurd naar een online-platform waar u een werkplaatsafspraak bij een dealer kunt aanvragen.

 

-Prijsopgave: door op de knop "Offerte" van de App te klikken, wordt de Gebruiker doorgeleid naar een formulier waarmee hij de kosten van een dienst (voorbeeld: revisie) kan schatten onder de diensten die beschikbaar zijn bij de geselecteerde CITROËN store. Afhankelijk van zijn behoeften selecteert hij de interventie(s) die hij wenst uit te voeren. Een samenvatting van de offerte (met de lijst van de geselecteerde interventies en de prijs ervan), is voor de gebruiker toegankelijk in de toepassing via het tabblad Onderhoud. De gebruiker heeft de mogelijkheid, bij het maken van een offerte, om onmiddellijk een afspraak te maken met een dealer (zie "Maak afspraak")

 

-Onderhoud:

Wanneer de Gebruiker zich niet heeft geabonneerd op de service Maintenance E-book

Door op het tabblad "Onderhoud" van de App te klikken, kan de Gebruiker een schatting zien van het onderhoud (datum en kilometerstand) en de technische controles (datum) van het voertuig die uitgevoerd zijn of nog uitgevoerd moeten worden. Toekomstig onderhoud wordt geschat op basis van de begindatum van de CITROËN garantie en de kilometerstand van het voertuig. De bijzonderheden van de uit te voeren werkzaamheden voor elk onderhoud en elke technische inspectie worden ter indicatie vermeld.  Het onderhoud is gebaseerd op het theoretische onderhoud van het voertuig van de Gebruiker en de technische inspectie is gebaseerd op een theoretische datum (4 jaar voor de eerste keer daarna om de 2 jaar). De Gebruiker heeft ook de mogelijkheid om het uitgevoerde onderhoud of de uitgevoerde technische inspecties aan te geven, met vermelding van de kilometerstand en een datum. De Gebruiker kan ook de kosten van een aangegeven onderhoud of technische controle invoeren en een opmerking over de door de dealer verleende dienst achterlaten. Er kan een indicatieve prijs voor de onderhoudsbeurt worden weergegeven, afhankelijk van wat de dealer aanbiedt. Afhankelijk van de elementen die hij aldus heeft aangegeven, zal een nieuwe schatting van het onderhoud en de technische inspecties (niet aangegeven) worden berekend. De Gebruiker kan op elk moment zijn verklaring wijzigen (datum en kilometerstand) of annuleren. 

 

Wanneer de Gebruiker zich heeft geabonneerd op de service Maintenance E-book:

Door op het tabblad "Onderhoud" van de App te klikken, kan de Gebruiker in de rubriek "Uit te voeren onderhoud" het uit te voeren onderhoud raadplegen en in de rubriek "Uitgevoerd onderhoud" het uitgevoerde onderhoud  raadplegen wat handmatig is aangegeven of wat is aangegeven door een erkende reparateur of een reparateur met de door CITROËN aangeboden oplossing gekoppeld aan de service Maintenance E-book.  De Gebruiker kan op elk moment de verklaring die hij handmatig heeft ingevoerd wijzigen of schrappen, maar hij zal de verklaring die door een reparateur werd ingevoerd niet kunnen wijzigen of schrappen. 

 

Voor informatie over de inschrijving op de service Maintenance E-book wordt de Gebruiker verwezen naar de paragraaf "Service Maintenance E-book" hieronder. 

 

Wanneer u aangeeft dat bepaalde verrichtingen reeds hebben plaatsgevonden, wordt een nieuwe indicatie van het volgende geplande onderhoud berekend. U kunt tot slot op elk moment de onderhoudsvoorspelling aanpassen (datum en kilometerstand) of uitschakelen.

 

-Ritten: het tabblad “Ritten” is alleen zichtbaar als het Voertuig geschikt is voor Connected services en maakt het mogelijk dat ritinformatie die u hebt opgeslagen via Bluetooth of het mobiele netwerk verzonden wordt. Deze ritinformatie omvat de datum met vertrek- en aankomsttijd, de duur van de rit, het brandstofverbruik (l/100 km), de gereden afstand, de gemiddelde snelheid, de kilometerstand en de kosten als de brandstofprijs door u is ingevoerd. Op het tabblad “Ritten” worden voor elke geselecteerde rit per periode de tijdsduur, de afstand, het gemiddelde brandstofverbruik en de brandstofkosten (als de brandstofprijs is ingevoerd) weergegeven. U kunt uw ritgegevens per periode desgewenst in een grafiek bekijken.

Als u zich hebt geabonneerd op Connected services met GPS-navigatie, worden de ritgegevens toegevoegd aan het vertrek- en aankomstadres en aan de kaart met de vertrek- en aankomstpunten. U kunt uw ritten vervolgens in categorieën sorteren, die u naar wens kunt inzien of verbergen. U kunt uw ritten in een lijst bekijken en ze filteren op specifieke periodes. Aan het einde van elke rit kunt u de route van punt A naar punt B op de kaart bekijken.

Al deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld als indicatie voor algemeen gebruik; ze dienen niet gebruikt te worden om op grond ervan beslissingen te nemen.

Beheer uw trips: deze functie biedt u de mogelijkheid om uw ritgegevens te exporteren naar en te bekijken op een andere smartphone, waarop eveneens de MyCitroën-app geïnstalleerd is.

Exporteer trips: deze functie biedt u de mogelijkheid om uw ritgegevens in .csv-formaat te exporteren naar en te bekijken in een compatibele App of een softwareprogramma.

-CITROËN Nieuws: deze functie biedt toegang tot informatie over het merk CITROËN (persberichten en andere artikelen). Wilt u uitgebreide informatie lezen, dan wordt u doorgeleid naar een website die door een externe partij beheerd wordt, om hier het volledige artikel te lezen.

-Mijn account: deze functie geeft toegang tot uw accountgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres), die u hier kunt inzien en wijzigen.

-Aanbiedingen: deze functie geeft toegang tot aanbiedingen van CITROËN en het CITROËN- netwerk.

- Terugroepacties: Vanuit de pagina "mijn account" kan de Gebruiker controleren of er een terugroepactie is voor zijn voertuig door te klikken op "Mijn terugroepacties". Indien een terugroep actie van toepassing is kan de Gebruiker een afspraak maken bij een CITROËN erkende reparateur.  De kosten hiervoor zijn ten laste van de Fabrikant.

- Onderhoudscontract: deze functie geeft u toegang tot informatie over de onderhoudscontracten die u hebt afgesloten. U kunt hier gedetailleerde gegevens van uw contract(en) en de begin- en einddatum inzien.

 

-Bluetooth Connected services: door te klikken op het tabblad “Auto” en dan op de knop “Services” van de MyCitroën-app, kunt u de functies van de App bekijken waarop u zich heeft geabonneerd en waartoe u via Bluetooth toegang heeft door activatie (ritten, waarschuwingen enz.). Indien de Gebruiker zich heeft geabonneerd op de dienst Connect Pack, kan hij, na het invoeren van zijn beveiligingscode, ook de gegevens van zijn contract voor aangesloten diensten bekijken (begin- en einddatum van het contract en gegevens over het voertuig).

-Navigatie: door te klikken op het tabblad “Auto” en dan op het tabblad "Services" kan de Gebruiker zien welke navigatiediensten voor zijn/haar Voertuig beschikbaar zijn. De MyCitroën-app biedt toegang tot het platform (SAMS) waar de Gebruiker zich kan abonneren op een navigatiedienst. Wanneer de Gebruiker zich op een van de beschikbare diensten geabonneerd heeft, zijn de details van het contract hier te zien (zoals begin- en einddatum). Het is via de MyCitroën-app ook mogelijk om zich op aanvullende diensten te abonneren of een contract te verlengen. Meer informatie en de Algemene Voorwaarden van CITROËN zijn hier te vinden; URL SAMS.

- Diensten voor teleservice / onderhoud op afstand: door te klikken op het tabblad "Auto" en vervolgens op de knop "Services", krijgt de Gebruiker de diensten voor teleservice / onderhoud op afstand te zien waarvoor hij in aanmerking komt. Via de MyCitroën-app kan de Gebruiker toegang krijgen tot het SAMS-platform om een teledienst/dienst voor onderhoud op afstand op te vragen en zich daarvoor in te schrijven.

 

-Service afspraken: Door op het tabblad “Auto” te klikken en dan “Connected Services”, de Gebruiker kan zien op welke diensten deze is geabonneerd, zowel start- als einddatum.

 

Services voor compatibele elektrische en hybride voertuigen, voor zover de Gebruiker zich heeft geabonneerd op de bijbehorende Service:

-Service E AfstanCitroënbediening (voor landen waar RLEV in de back-end is geactiveerd): de MyCitroën-app stelt de Gebruiker in staat om vanaf zijn smartphone, vanaf de Home page, :

Het gebruik van deze functionaliteiten is afhankelijk van de activering van de service via de App, waarvoor voorafgaande acceptatie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de service vereist is (beschikbaar op url en de succesvolle voltooiing van de verbinding van de App met uw autosleutel en het persoonlijke account van de Gebruiker (details en voorwaarden beschikbaar op url.

Service Maintenance E-bookdoor op het tabblad “Auto" en vervolgens op de knop "Services" te klikken, kan de Gebruiker zien op welke service  Maintenance E-book hij/zij zich kan abonneren. De  service Maintenance E-book stelt de Gebruiker in staat om in de App de details van zijn contract te bekijken, alsook de historie van de onderhouds- en reparatiebeurten die hij heeft laten uitvoeren door een erkende reparateur of elk ander reparateur die door CITROËN aangeboden oplossing aan deze dienst heeft gekoppeld.

 

Om zich op de dienst te abonneren, moet de Gebruiker eerst naar een dealer van het merk gaan, die de dienst zal activeren na te hebben geverifieerd dat de Gebruiker de eigenaar van het voertuig is. Na activering kan de Gebruiker zich via de App abonneren op de service Maintenance E-book en er toegang toe krijgen.

 

-Update van het touchscreen van het voertuig: om de kaarten en/of software van het touchscreen van het Voertuig te vernieuwen (wanneer dit in het contract is opgenomen), klikt u op “systeemupdate” en vervolgens op respectievelijk “kaart-update” en/of “software-update".

- Voertuigdocumentatie ; door te klikken op het tabblad “Auto” en daarna op Documentatie CITROËN, krijgt de gebruiker toegang tot de documentatie met betrekking tot zijn voertuig. Afhankelijk van de geschiktheid van uw voertuig, kunt u mogelijk een digitale gebruikershandleiding downloaden. Indien u niet in aanmerking komt, hebt u nog steeds recht op een gedetailleerde beschrijving van de dashboardindicatoren.

Video uitleg; Door op te klikken op “Documentatie CITROËN” kan de gebruiker, afhankelijk van zijn voertuig, ook toegang krijgen tot video's met betrekking tot de werking van zijn voertuig door op "Video uitleg" te klikken.

-Service Mobiliteitspas: De "Mobility Pass" geeft toegang tot de website van Free2Move Rent en, vanaf deze site, tot korte termijn huuraanbiedingen van andere autoverhuurbedrijven en om te profiteren van een korting op de geldende huurprijs van Free2Move Licentiehouders Rent.

Indien het VIN van de Citroën dat is ingeschreven in My Citroën een elektrisch voertuig is, wordt een knop "Mobility Pass" weergegeven in het tabblad "Auto" van de app. Door op deze knop te klikken en vervolgens op de knop "Auto huren", krijgt de gebruiker rechtstreeks toegang tot de site van Free2Move Rent waar hij kan profiteren van zijn voorkeursaanbod.

-Meldingen: sommige functies van de App kunnen meldingen activeren. Zo kan de detectie van een technisch onderhoud van het voertuig dat binnen 30 dagen moet worden uitgevoerd, een melding activeren dat het onderhoud binnen 30 dagen moet worden uitgevoerd. Op dezelfde manier activeert een meter die een laag brandstofpeil in het voertuig detecteert, een melding 'laag brandstofpeil'. Ten slotte geeft een melding over de bijgewerkte brandstofprijs een indicatieve schatting van de brandstofkosten per liter, zodat u uw uitgaven beter kunt controleren. De gebruiker kan de meldingen uitschakelen via de instellingen van de App in zijn profiel.

-Commerciële meldingen: commerciële meldingen kunnen aan de gebruiker worden gericht. De gebruiker kan deze activeren of deactiveren via de App-instellingen van zijn profiel.

 

- Land- en/of taalkeuze: de Gebruiker kan op de registratie-/inlog-pagina een keuze maken uit de beschikbare landen en talen voor de MyCitroën-app.

Doorgaans zullen land en taal automatisch worden ingesteld op basis van de instellingen van de gekoppelde smartphone. Wanneer de Gebruiker hiervan wil afwijken of geen standaardtaal gedetecteerd kan worden, kan de Gebruiker zelf kiezen uit de lijst van beschikbare land- en taalcombinaties.

- Keuze van eenheden: de Gebruiker zal de mogelijkheid hebben om eenheden van afstand, kosten, verbruik te wijzigen vanuit de parameters van de App.

-Apps van derden: de toegang tot en het gebruik van Apps van derden zijn onderworpen aan gebruiksvoorwaarden die de gebruiker mogelijk moet lezen en aanvaarden wanneer hij ze downloadt. Aansluiting op en toegang tot deze Apps houdt aanvaarding door de gebruiker in van de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden. Citroën is niet aansprakelijk voor de inhoud van Apps van derden.

 

De MyCitroën-app is bedoeld om Gebruikers persoonlijk te informeren. De op de MyCitroën-app getoonde gegevens mogen niet, geheel noch gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Wij en onze toeleveranciers hebben de volledige intellectuele eigendomsrechten van alle materialen die deel uitmaken van of verband houden met de MyCitroën-app.

U dient zich ervan bewust te zijn dat een groot deel van de MyCitroën-app:

 

De elementen die op deze manier beschermd zijn, behoren toe aan ons, onze dochterondernemingen en/of derden die ons toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. Dientengevolge, anders dan normaal gebruik zoals beoogd door deze App Licentie (en elk gebruik of bewerkingen die door de wet zijn voorgeschreven): elke reproductie, representatie, aanpassing, wijziging, incorporatie, vertaling of marketing, geheel of gedeeltelijk, door middel van welk proces dan ook, in welke vorm en op welk medium dan ook (papier, digitaal, etc.), van de gehele App of een deel daarvan, is verboden.

Indien u enig ander rechtmatig gebruik wenst te maken dat naar uw mening niet in deze Licentie voor de App wordt vermeld, dient u vooraf met ons overleg te plegen om te controleren of een dergelijk gebruik uitdrukkelijk is toegestaan, om het risico te vermijden dat u aansprakelijk wordt jegens ons voor een mogelijk verboden gebruik.

CITROËN en haar relevante leveranciers behouden te allen tijde de eigendom van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, titels en belangen met betrekking tot de MyCitroën-app en gerelateerde Apps voor de levering van de Diensten. Alle MyCitroën tools en bijbehorende Application Programming Interface zijn het exclusieve eigendom van Citroën. Derhalve is het ten strengste verboden deze te decompileren, te disassembleren, te wijzigen, aan te passen of te pentesten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Citroën of Stellantis Nederland BV kan naar eigen goeddunken dergelijke toestemming verlenen en redelijke voorwaarden stellen aan een dergelijk gebruik van de MyCitroën-app en aanverwante Apps, of alternatieven aanbieden om de eigendomsrechten van Citroën  daarop te beschermen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade aan Citroën of andere Gebruikers van de MyCitroën-app die wordt veroorzaakt door het decompileren, disassembleren, wijzigen, aanpassen en/of pentesten van de MyCitroën-app en aanverwante Apps. In geen geval mag de Gebruiker informatie die ingevolge dit artikel is verkregen aan anderen verstrekken of bekendmaken of dergelijke informatie gebruiken bij de ontwikkeling, productie of marketing van een computerprogramma of toepassing die in wezen gelijkwaardig is aan de MyCitroën-app en aanverwante Apps. Er wordt hieronder geen licentie of recht verleend, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet of anderszins, met betrekking tot enige informatie die ingevolge deze Sectie is verkregen. De Gebruiker zal de MyCitroën-app en gerelateerde Apps niet gebruiken of laten gebruiken voor enig ander doel dan het gebruik dat hierin wordt beoogd.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De Privacy Verklaring met betrekking tot persoonsgegevens is hier beschikbaar.

 Het Cookiebeleid is hier beschikbaar.

  1. VEILIGHEID

Om veiligheiCitroënredenen wordt aangeraden de MyCitroën-app uitsluitend te gebruiken wanneer het Voertuig stilstaat.

De informatie wordt verzameld wanneer het contact van het voertuig wordt uitgezet.

De Gebruiker stemt ermee in geen handelingen te verrichten die kunnen leiden tot virussen en computer- of functiestoringen of andere storingen die de werking van de MyCitroën-app of een server of een via de App toegankelijke dienst kunnen aantasten.

Het gebruik door de Gebruiker van de MyCitroën-app en van enige server of dienst die toegankelijk is via de App moet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en moet de rechten van derden respecteren en mag geen afbreuk doen aan het imago van de Fabrikant, op welke wijze of in welke vorm dan ook.

Tijdens het gebruik van de MyCitroën-app dient u zich te onthouden van elke activiteit die kan leiden tot computervirussen die in de MyCitroën-app kunnen doordringen of de werking van de MyCitroën-app en/of de hiermee verbonden diensten kunnen verstoren. U dient er tevens voor te zorgen dat u niets onderneemt dat een negatieve invloed heeft op de werking van de MyCitroën-app of een server of dienst die via de MyCitroën-app toegankelijk is.

U dient zich bij het gebruik van de MyCitroën-app te onthouden van elke activiteit die ingaat tegen de geldende wet- en regelgeving of inbreuk maakt op de rechten van derden.

U dient zich te onthouden van elke activiteit die een negatieve invloed kan hebben op het imago, de reputatie of de diensten van Citroën en/of andere ondernemingen binnen Stellantis en/of dealers, dienstverleners en klanten.

Hoewel wij alles wat redelijkerwijs mogelijk is doen om te voorkomen dat via onze systemen virussen verspreid worden, dient u er zorg voor te dragen dat uw Smartphone en andere Apparatuur die in contact staan met de MyCitroën-app en uw Smartphone, afdoende beschermd zijn tegen virussen en schadelijke software, omdat wij niet kunnen garanderen dat de MyCitroën-app en de hiermee verbonden diensten te allen tijde virusvrij zijn. Er bestaat dan ook altijd een risico dat gegevens op uw Smartphone en andere Apparatuur verloren gaan of beschadigd raken. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor virussen, verlies of beschadiging van gegevens als gevolg van uw gebruik van de MyCitroën-app en/of de hiermee verbonden diensten. Wij raden u daarom aan om regelmatig een backup te maken van uw software, bestanden en gegevens.

Door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, erkent u dat u als Gebruiker volledig verantwoordelijk bent voor het gebruik dat u van de MyCitroën-app maakt.

Wij en onze dochterondernemingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met name materiële schade, verlies of beschadiging van gegevens en financiële schade, die het gevolg is van het gebruik van de MyCitroën-app of andere hiermee verbonden Apps die op uw smartphone zijn geïnstalleerd. 

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel illegaal of oneigenlijk gebruik of misbruik door u of anderen die met u in verband kunnen worden gebracht van de MyCitroën-app en/of van enige informatie die via de MyCitroën-app verkregen is.

Wij kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen in het mobiele netwerk waardoor de MyCitroën-app voor kortere of langere tijd niet beschikbaar is of voor situaties waarin de toegang tot de MyCitroën-app geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, ongeacht of de betreffende storing veroorzaakt wordt door een storing bij een telecommunicatiebedrijf, de operator van het mobiele netwerk of enige andere partij, en voor fouten in de overdracht of problemen die gerelateerd zijn aan de veiligheid van de gegevensoverdracht en voor storingen in de ontvangst van uw smartphone of het gebruik van mobiele diensten.

Wij wijzen u erop dat wij de MyCitroën-app kosteloos aan u ter beschikking stellen, voor algemene ondersteuning en informatie. Wij geven derhalve geen garantie dat de MyCitroën-app te allen tijde bereikbaar en beschikbaar zal zijn. U dient te aanvaarden dat het mogelijk is dat de MyCitroën-app van tijd tot tijd niet beschikbaar kan zijn.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via het internet niet gegarandeerd veilig is. U dient hier rekening mee te houden wanneer u de MyCitroën-app gebruikt.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, in welke vorm dan ook, die niet te voorzien is en voor indirecte schade. Verlies of schade is te voorzien wanneer het ofwel voor de hand ligt dat dit zal gebeuren, of wanneer het bij het tot stand komen van deze overeenkomst, voor zowel u als ons duidelijk is dat dit zal gebeuren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor zakelijke verliezen. De MyCitroën-app en de hiermee verbonden dienen zijn uitsluitend bedoeld en worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor particulier gebruik. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor zakelijke verliezen, winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, gevolgschade, indirecte schade of het mislopen van potentiële omzet.

Wanneer wij aansprakelijk worden gesteld voor een schade die niet wettelijk is uitgesloten of waarvoor wij wettelijk gerechtigd zijn onze aansprakelijkheid te beperken, is onze aansprakelijkheid beperkt tot in totaal 50 (vijftig) Euro, met het oog op het feit dat deze App kosteloos aan u ter beschikking wordt gesteld. Wanneer u het gevoel heeft dat u als gevolg van het gebruik van deze App een schade kunt oplopen die groter is dan dit bedrag, dient u deze App niet te gebruiken.

In geen geval zullen wij onze aansprakelijkheid jegens u beperken of uitsluiten wanneer dit wettelijk niet is toegestaan. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid uitsluiten of beperken in de volgende gevallen: grove nalatigheid van ons, van onze medewerkers, agenten, onderaannemers, de dood of ernstig letsel tot gevolg hebbende; fraude of frauduleus gedrag; inbreuk op uw wettelijke rechten met betrekking tot de MyCitroën-app, voor zover niet wettelijke beperkt of uitgesloten.

Overmacht: Citroën maakt geen inbreuk op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en zal niet aansprakelijk zijn voor niet of met vertraging geleverde prestaties die in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn toegezegd, wanneer dit het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken die redelijkerwijze buiten de controle van Citroën vallen, zoals (maar niet beperkt tot): een bevel van het erkend gezag om het mobiele netwerk dat noodzakelijk is voor het gebruik van de MyCitroën-app, geheel of gedeeltelijk af te sluiten; het gedeeltelijk of totaal uitvallen van het mobiele netwerk als gevolg van een fout bij een telecommunicatiebedrijf; of vakbondsacties bij Citroën of een van haar leveranciers.

8.-OPSCHORTING OF ONDERBREKING VAN DE TOEGANG TOT DE MyCitroën-app

Wij hebben het recht om op elk moment uw toegang tot de MyCitroën-app tijdelijk of permanent op te schorten of te beëindigen, indien:

Wanneer de MyCitroën-app door een technische storing voor langere tijd niet beschikbaar zal zijn, zullen wij u hiervan via de MyCitroën-app, de MyCitroën website en/of e-mail in kennis stellen.

U hebt vanzelfsprekend het recht om op elk moment het gebruik van de MyCitroën-app te stoppen. U kunt ook uw overeenkomst met ons te allen tijde beëindigen, door de MyCitroën-app van al uw Smartphones te verwijderen (zodat u de MyCitroën-app en de hiermee verbonden diensten niet meer kunt gebruiken) en ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen middels een brief of e-mail, waarvoor u de contactgegevens in hoofdstuk 2 vindt.

       9.-ACTUALISERING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, van tijd tot tijd updates van de MyCitroën-app uit te brengen, bijvoorbeeld om de functionaliteit, prestaties, compatibiliteit, betrouwbaarheid en/of veiligheid te verbeteren.

Wij behouden ons daarnaast het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de hiermee verbonden Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen; in dit geval zullen wij u hiervan voorafgaand in kennis stellen. Dergelijke aanpassingen kunnen als reden hebben: veranderingen in de functies en/of functionaliteit van de MyCitroën-app, wettelijke eisen, of veranderingen in de zakelijke structuur van Citroën. Wanneer u niet instemt met de gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden, hebt u de mogelijkheid uw gebruik van de MyCitroën-app met onmiddellijke ingang te stoppen en uw overeenkomst met ons te ontbinden door ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen middels een e-mail, waarvoor u de contactgegevens in hoofdstuk 2 vindt.

  1. AANVULLENDE BEPALINGEN

Overdracht van rechten en plichten. Wij behouden ons het recht voor om onze rechten en plichten krachtens deze Algemene Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een andere partij, zonder dat dit van invloed is op uw rechten en plichten. Wij zullen u hiervan altijd een redelijke tijd van tevoren in kennis stellen (door middel van een algemene mededeling op onze website of in de MyCitroën-app, of een e-mail aan u). Wanneer u niet instemt met de voorgestelde overdracht van rechten en plichten, kunt u voordat de overdracht plaatsvindt, schriftelijke of via e-mail contact met ons opnemen om de overeenkomst te ontbinden; u kunt hiervoor gebruik maken van de contactgegevens in hoofdstuk 2 hierboven.

Onoverdraagbaarheid van uw rechten en plichten. De MyCitroën-app is kosteloos aan u ter beschikking gesteld voor persoonlijk gebruik. U heeft derhalve niet het recht om uw rechten en plichten krachtens deze overeenkomst over te dragen aan iemand anders. Wilt u niet langer gebruik maken van de MyCitroën-app, dan kunt u de App van uw smartphone(s) verwijderen. Hiermee wordt uw overeenkomst met ons ontbonden, zoals beschreven in paragraaf 11.3 hierboven.

Exclusiviteit van uw rechten. Deze overeenkomst komt tot stand tussen u en ons. Geen enkele andere persoon kan hieraan rechten ontlenen.

Ook wanneer wij u niet direct aan de bepalingen van deze overeenkomst houden, kunnen we dit later nog doen. Wanneer wij er niet onmiddellijk op aandringen dat u iets doet wat u krachtens deze overeenkomst dient te doen, of wanneer wij niet direct stappen tegen u ondernemen wanneer u inbreuk maakt op een of meer bepalingen van deze overeenkomst, betekent dit niet dat u hiervan gevrijwaard bent en kunnen wij op een latere datum alsnog stappen tegen u ondernemen. 

Toepasselijk recht. De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als u consument bent zal in geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van de Algemene Gebruiksvoorwaarden de rechtbank in het arrondissement van uw woonplaats bevoegd zijn.

HANDTEKENINGEN (vereist):

Ik heb alle pagina’s van deze overeenkomst zorgvuldig gelezen en begrepen, en stem in met de Algemene Gebruiksvoorwaarden die hierin beschreven staan. Ik stem ermee in dat deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zowel op papier als elektronisch ondertekend kunnen worden. Ik zal een kopie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden bewaren om later te kunnen raadplegen.

 

December 2021